Love og regler

 

Lovgivning og regelsæt som skytter bør være bekendt med

 

Skytteforeninger, og hermed den enkelt skytte, er underlagt et sæt omfattende regler for besiddelse, brug og transport samt opbevaring af våben og eksplosiv stoffer, i dette tilfælde ammunition. 

Som indehaver eller kommende indehaver af våben og ammunition er du som skytte forpligtet til at kende det primære indhold i våbenbekendtgørelsen. 

 

SKV blanketterne er grundlaget for den legale administration af skytteforeningens og medlemmernes våbenforhold.

 

Ved enhver SKV ansøgning bliver den enkelte sansøgers strafferetlige forhold undersøgt. Politiet kan tile enhver tid tilbagekalde SKV tildelste tilladelser og påtegninger uden grund.

 

Nedenfor forefindes der links til at hente SKV blanketter og jutitisministeriets love og regelsæt. 

 

 

SKV Blanketter

 

Køb af våben, SKV 2:

Ansøgning om våbenpåtegning til skytter, herunder fornyelse, foreningsskift og flerbrugertilladelse.

http://www.skytten.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSKV%2fBlanketter%2fSKV2.pdf

 

Oplysningsskema for grov pistol/revolver.

http://www.skytten.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSKV%2fBlanketter%2fPistol-JM-2004.pdf

 

 

Adgang til foreningsfaciliteter, SKV 3:

Ansøgning om adgang til foreningens våbenopbevarings-steder og skyttens ansøgning om transporttilladelse. 

http://www.skytten.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSKV%2fBlanketter%2fskv3.pdf

 

 

Transporttilladelse:

Denne blanket skal anvendes ved transport af lånte våben.

Blanketten er den tilladelse som skytten skal bære sammen med det lånte våben. Skytten skal på forhånd være godkendt på SKV 3 blanket eller have egen våbenpåtegning.

Dette gælder ikke SKV 1 godkendte personer (bestyrelsesmedlemmer) ved transport af klubvåben.

http://www.skytten.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSKV%2fBlanketter%2ftransporttilladelse.pdf

 

 

Bekendtgørelser og lovgivning:

http://www.justitsministeriet.dk/lovgivningvaaben.html

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127786

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=726

 

 

 

Roskilde Skytte Center © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.roskildeskyttecenter.dk