Roskilde Skytte Center

 

Velkommen til Roskilde Skytte Center

 

Roskilde Skytte Center, RSC, er en paraply organisation for en række af Roskildes skytteforeninger, en fægteklub samt en eventorganisation.

 

RSC koordinerer foreningernes markedsføring og sponsorater.

Centeret koordinerer endvidere større skydearrangementer for medlemsforeningerne og indkøber hvor der er synergieffekt.

 

RSC udfører desuden fællesadministration for medlemsforeningerne på en række områder for at nedbringe belastningen af de frivillige idrætsledere og opnå en smidigere administration.

 

Centret arrangerer fælles uddannelse for foreningerns ledere og kommende ledere samt instruktører.

Der tilbydes tillige uddannelse indenfor relevante områder for medlemmerne.

 

Slutmålet - og det vigtigste mål overhovedet - er at give den enkelte skytte en bedre oplevelse i foreningshverdagen og derigennem at fremme vor sport.

 

 

 

Kontakt: info@roskildeskyttecenter.dk

 

Roskilde Skytte Center © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

www.roskildeskyttecenter.dk