Roskilde Sortkrudt Skytte Laug

Sortkrudt skydning

Roskilde Sortkrudt Skytte Laug. RSSL har til formål at samle sortkrudtsskytter i Roskilde og omegn.

 

Foreningen er stiftet i 2011 og er medlem af Danske Sortkrudtskytter.

Sortkrudtskydning er en særlig skydedisciplin både hvad angår selve skydningen men også hvad angår det miljøer omkring det.

Kendetegnet ved en sortkrudtsskydning er masser af røg og ild……

RSSL besidder foreningsvåben der kan lånes af medlemmerne.

Sortkrudskydning strækker sig formelt set fra krudtvåbenes oprindelse frem til 1886 hvor det røgsvage krudt introduceres i Frankring og meget hurtigt spredes til resten af verden.

Sortkrudtsvåben træder herefter i baggrunden over det kommende årti da alle verdens magter vil have våben der kan anvende det nye røgsvage krudt.

Blandt jægere levede sortkrudtsvåben længere.

Kontakt: info@roskildeskyttecenter.dk