Regler udendørsskydninger

Følgende skal følges ved deltagelse i udendørsskydninger

Skal du ikke låne grej, eller har aftalt at andre medtager det du skal benytte, møder du direkte på Skalstrup ved skydehuset.

Generelt

Alle skytter melder sig under halvtaget, når de lander, til den ansvarlige skydeleder.

Våben efterses som første gerning.

Meld ud hvad du vil skyde, kort eller lang bane til skydeleder.

Køb den mængde ammunition du mener at skulle bruge. Kun indkøbt og personlig ammunition tages med ud på banen. Løber du tør, går du tilbage til halvtaget og anskaffer mere.

Har du personligt lånt våben af klubben og kan du ikke selv tage det tilbage til boksen, er det din egen opgave at aftale tilbagetransport.

På kortbanen (100 meter banen), skydes der kun med kortvåben, 12,5 – 25 – 50 meter. Salonrifler får andet tilbud – enten på skolen eller tredje sted.

På langbanen, 300 meter banen skydes der kun med lange våben. 100-200-300 meter.

PÅ langbanen, Lågen lukkes ved start og tilgang til 300 meter banen sker kun  bagom vold.

Ved endt skydning skal foreningsvåben efterses, renses og pakkes i transportkasser. Er der behov for instruktion til dette vil tilbydes under halvtaget.

Det er vigtigt at alle bidrager til at vi alle får en god og sikker skydning hvor de praktiske ting fylder mindst muligt.

 

Plan for afvikling af en standardskydning

1730 deltagere der skal hente grej, seneste mødetid i lokalerne
– Personer med særlige ønsker til ammunition skal aftale dette via info@roskildeskyttecenter.dk eller ugen før.

1800 deltagere der ikke skal hente grej møder på banen og hjælper med opsætning
– Begge baner opsættes med fuldt antal mål

1815 fordeling af nøgleposter
– Sikkerhedsradioer til nøgleposter.

1820 briefing om dagens skydning
– Instruks til uerfarne skytter herunder våbenbetjening

1830 skydning starter

2030 skydning stopper

2030 skiver nedtages og oprydning

 

 

Ansvarsområder.

Sikkerhedsorganisation

 

Der skal besættes følgende nøgleposter, alle med radio:

  • Skydeleder, denne må ikke være banekommendør idet han skal kunne assistere på begge baner ved hændelser og være bag skydelinjen af hensyn til overblikket
  • Banekommandør 25/50 meter (100 meter banen)
  • Banekommandør 100/200/300 meter
  • Ammunitionsmand (ammunition kan ligge aflåst i køretøj og udleveres efter behov)

Posterne kan skifte i løbet af skydningen men til enhver tid skal der være en person allokeret.