Anlæg, Ammunitionspriser og ekstra skydedag

Træningsaftener

Det vil i 2015 blive lukket op for en særlig træningsaften for skytter der vil træne med længere skydesekvenser og ønsker mindre trængsel.

Det forventes ligeledes at bueskydningen vil ligge på egen aften.

 

Anlægget og ammuntion

Under undergår pt modernisering.

Der er kommet ny bagbeklædning på hele anlægget.

Bane 11-15 (afsnit 3) er nu godkendt til alle lovlige kalbre.

Båsene i afsnit 3 åbnes helt og klap isættes (som bane 15) såldes at der også kan skydes stående med udgangstilling 45 grader, knælende og med bue.

Bane 1-10 (afsnit 1 og 2) vil blive omstillet til elektronsk markering forementlig i to etaper i 2015.

Der vil finde en omstilling sted til blykappet ammuntion. Hensigten med at omstille til bløsnæset ammunition (LRN) er at skåne de kommende elektroniske baner.

 

Banegebyr

Banegebyret genindføres for at dække de omkostninger brugen af banen/anlægget giver Skyttecentret.

Gebyret bliver på 15 dkr pr gang og dækker: Skiver, skiveclips, våbenrengøringsartikler, kaffe mv.

 

Betalingsformer

Skyttecentret indfører Mobile Pay hurtigst muligt for at lette administrationen.

 

Ammunitionspriser

Forårets gode nyhed er blandt andre at ammunitionspriserne holdes i ro grundet storindkøb trods stigende dollarkurser og stor ammunitionsefterspørgsel ude i verden.

Det betyder som tommelfingerregel 100 dkr pr kasse grov (9mm og cal 38) og pt en femmer pr langdistanceskud for almindelige kalibre.

Genladningskursus sortkrudt

Dato: 21. marts, 2015 Tidspunkt: Kl.9.00-17.00
Sted: Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 3400 Hillerød.

Pris: 750 kr.

Tilmeldings og betalings frist: 27.februar, 2015
Antal deltager: min.10 – max 15.
Tilmelding til Tony Redmond: tony@btkog.dk
Ved tilmelding oplyses følgende:

Fulde navn, adresse, tlf. nummer, e-mail adresse, cpr nummer, forening og forbund.
Betaling til: Bank 9218  Konto 207 04 65518 husk at skrive navne og kursus sted/dato